2014-02-19

Musharraf apare en corte a la ves prima

Pervez Musharraf, la renor militar pasada de Pacistan, ia apare en corte a la ves prima, acusada de tradi.

Consernas de securia e sania ia impedi se presentia en escutas plu temprana. El ia spende plu ca un mense en ospital.

On acusa el de suspende nonlegal la constitui e de institui un rena de crise en 2007.

El es la prima de la renores militar pasada ci on prosede en Pacistan, e el risca la puni de mori.